HOME   Bedrijven   Particulieren   Werkwijze   Contact
 
In een kosteloos en vrijblijvend eerste gesprek inventariseren we uw wensen en doelen.
Op grond hiervan ontvangt u een offerte, waarin een plan van aanpak, een overzicht van de werkzaamheden, een tijdsplanning plus de kosten duidelijk zijn omschreven.
Soms is een kort advies voldoende, soms is een langer traject wenselijk.
Besluiten we met elkaar in zee te gaan, dan zoeken we samen naar oplossingen die het best passen bij persoon en werk.
Tijdens de werkzaamheden komen theorie en praktijk uitvoerig aan bod.
Na afloop van onze samenwerking behouden we nog enige tijd contact, om de nieuwe werkwijze te waarborgen en eventueel bij te stellen.
Een indicatie voor de kosten:
Ik hanteer een uurtarief (bedrijven €78 excl BTW, particulieren €58 incl BTW) maar voor lange trajecten en cursussen op maat kunnen voordelige prijsafspraken gemaakt worden.
In enkele situaties kunnen particulieren mijn hulp financieren uit het PGB (PersoonsGebondenBudget); daarvoor is een indicatie nodig; kijk voor informatie op www.pgb.nl.